KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.

Familieterapi

Familieterapi gis på bakgrunn av et menneskesyn som ser familien som et system, bestående av to eller flere deler. Alle, med sine ulike behov, påvirker situasjonen. Her ses systemet/familien på som mer enn summen av delene/deltakerne. Når endringer skjer innen systemet/familien endres situasjonen for de enkelte delene/familiemedlemmene, og motsatt. Omgivelsene til hver enkelt påvirker også situasjonene.

Det ses på det enkelte familiemedlemmets situasjon, relasjonene mellom dem og familiens funksjon som helhet, når man leter etter løsning på en fastlåst situasjon.

Det er av avgjørende betydning at den enkelte ser tingene som kommer fram selv.

Det brukes teknikker hentet fra forskjellige familieterapeutiske retninger, alt etter hvordan situasjonen utvikler seg. Narrative terapiteknikker vil også her bli et viktig hjelpemiddel, til å avdekke nye sammenhenger og muligheter, i prosessen mot et mer ønsket samspill innenfor systemet/familien og for den enkelte.

Med utgangspunkt i ovennevnte er det ønskelig å starte med en eller flere samtaler med hver enkelt deltaker, der det kan la seg gjøre. Dette avtales på forhånd. Det avtales også grad av åpenhet når det kommer til felles terapi, og tidsrammene for denne.