KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.

Veiledning - livsveiledning - selvutvikling

Det gis veiledning til enkeltpersoner, par, familier og grupper.

Veiledningen vil kunne gis etter hvert som samtalene skrider frem. De gis ikke som en fastlåst rådgivning, men i form av forslag til løsninger og framgangsmåter. Det vil også bli gitt veiledning i det å kunne se egne atferdsmønster og bakgrunnen for disse, og i muligheter for påvirkning og endring til en mer ønsket atferd. Den vil således inngå som en del av terapien.

Veiledning kan gis med bakgrunn av gjennomført utdanning i ”Veiledningens teori og metode” gjennom FO, fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer. Men også med bakgrunn i sosionom yrket og i familieterapi.

Andre, mer utradisjonelle verktøy kan bli brukt som hjelpemiddel i individuell veiledning, uten at jeg synes jeg behøver å komme nærmere inn på dem her. Noen overraskelser er det vel greit å ha med?