KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.

Kurs og retreats

KURS:
Det holdes weekendkurs i Osho kreativ meditasjon i egne lokaler, eller på annet sted etter avtale/bestilling. Frigjørende dans hører med, innslag av andre typer meditasjoner kan bli aktuelt. Det vil bli delinger underveis.

RETREATS:
Det holdes retreats på forskjellige steder i eide eller leide lokaler. Da bor vi på stedet mens kurset pågår og spiser enkel vegetar kost. Samme innhold som på kursene, men det vil bli tilbud om flere felles aktiviteter, som dans og arbeidsmeditasjoner og mer stille aktiviteter.

FELLES FOR KURS OG RETREATS:
Det gis tilbud om individuell samtale, healing og oppfølging etter avsluttet kurs/retreats.

Begge alternativer passer for enkeltpersoner og grupper som har noe å bearbeide, ønsker å jobbe med selvutvikling, eller ganske enkelt har et ønske om bedret livs kvalitet.

Kurs og retreats kan bestilles. Følg med på websiden til Kjeuben terapi- og familierådgivning under "nyheter", og eller ta kontakt og meld din interesse.