KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.

Gruppeterapi

Her vil det bli brukt innslag fra familieterapi og veiledning,(se egne avsnitt), erfaring fra samtaleterapigrupper, morgenmøter og billedterapi som jeg har ledet mens jeg var ansatt innenfor Folloklinikken, fra Institutt for Holistisk medisin og meditasjon, gruppeterapi med forskjellige ledete meditasjoner fra "Det glemte barnet" del I-V og meditasjoner og teknikker fra Magisk Medisin og Meditasjon, Inkamedisin.

Det vil bli brukt passiv og aktiv meditasjon som innslag i ovennevnte, der det passer.

En ny type gruppeterapi med forskjellige typer ledete meditasjoner vil bli brukt gradvis. Disse inngår i en utdanning som går over flere år. Jeg er foreløpig deltaker selv på denne, for å erfare og for å lære. (Institutt for Holistisk medisin & meditasjon).

Målgruppe for gruppeterapi er utsatte grupper, veilednings- og meditasjonsgrupper og/eller selvutviklingsgrupper.

Se presentasjonen