KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.

Samtaleterapi

Vi starter timen med at terapeut forteller litt om sin bakgrunn. Etter det tar vi et kort intervju, eller den besøkende sier noe på egen hånd om sitt oppdrag. Det er valgfritt om han/hun vil fortelle noe fra sin historie. Vi avklarer bestillingen, hva som ønskes oppnådd og litt om perspektivet for terapien.

Etter åpningen slapper vi av med litt musikk med en kort meditasjon.

I samtalen legges det vekt på å få fram brukers tanker om egen situasjon, hvordan hverdagen utarter seg, og hvilke ønsker personen har for framtiden. Vi jobber videre ut fra dette, og har som mål å få fram brukers egne ressurser og hva som kan gjøres for å skape en mer ønsket livssituasjon.

I terapien vil forskjellige retninger fra familieterapien bli brukt, særlig den narrative delen. Dette handler i stor grad om å skrive en ny, alternativ historie, både på det som har vært, det som er og det som kan bli. Slik vil bruker kunne se seg selv og sine evner på en ny måte.

En rekke verktøy vil kunne bli brukt, også alternative virkemåter i løpet av behandlingen.

Det legges vekt på avpasset terapi/behandling.