KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.

Meditasjon

Meditasjon virker åpnende og roende. Bruk av meditasjon kan være et godt hjelpemiddel til å få bedre kontakt med egen kropp, følelser og kreativitet. Den bidrar til å finne fram til nye sider ved en selv. Det kan være fint å starte en session med meditasjon, før en går inn i noe dypere.

Meditasjon vil bli brukt som et av flere redskap i terapien som velges. Vi mediterer til passende musikk en stund, før vi går videre. Det kan være at vi en dag ønsker å bruke mye tid på meditasjon, da vil vi kanskje velge en form for ledet eller aktiv meditasjon. Meditasjon vil også bli brukt i veiledning og i gruppeterapi.

Valg av meditasjon tilpasses den enkeltes situasjon, på samme måten som terapien gjør det. Ikke alle mennesker føler seg tilpass i en meditasjonssituasjon, da vil det selvsagt ikke bli brukt.

Det gis tilbud om meditasjon for enslige og for grupper i egne lokaler og andre etter bestilling.

Undertegnende holder også kurs i meditasjon.