KJERUBEN. Nansy Marie Eliassen.
Tilbake til hovedsiden..

Familieterapeut og sosionom Nansy Marie Eliassen ønsker ENSLIGE . PAR . 
FAMILIER . GRUPPER velkommen til SAMTALETERAPI - FAMLIETERAPI - 
GRUPPETERAPI - VEILEDNING - MEDITASJON - HEALING
i Vannverksveien 4 i Drøbak .Foto: Moss Dagblad, Kathleen Buer

Nansy Marie Eliassen har startet sin terapiutdanning i relativt voksen
alder, etter mange års yrkeserfaring i postverket i skranketjeneste 
og som poststyrer, alltid i nærkontakt med mennesker.. Etter
først å ha utdannet seg som sosionom ved Høgskolen i Bodø, har
hun tatt videreutdanning i familieterapi ved Diakonhøyskolen i Oslo og 
veiledningsteori og metode gjennom FO. I løpet av noen hektiske år, 
med flere påbyggingskurs og erfaring fra sosialkontor, barneverntjeneste, 
institusjoner for ungdom og voksne med rus- og atferdsproblemer, psykiatrisk 
sykehus, så Nansy Marie mange ulike behov hos sine pasienter.

Nansy Marie Eliassen deler familieterapiens syn på nødvendigheten av å se
pasienten i den helheten han eller hun er en del av, og mener det er nyttig
å trekke inn familie og nettverk i terapien. Det er nemlig slik at et
menneske opptrer ofte ulikt i ulike situasjoner og settinger, mener hun. Men
tenker også at det er behov for en åndelig dimensjon i arbeidet med
mennesker.

Høsten 2004 startet Nansy Marie på Den nye tidsalders healingskole hos 
Kathrine Gyldenrose i Oslo, og ble uteksaminert våren 2006. Denne formen for 
healing er velegnet til bearbeiding av problemer som kommer fram i terapien 
eller behandlingen, mener Nansy Marie. Dette gjøres gjennom påvirkning av 
kroppens chakraer. I 2006 - 2009 tar Nansy Marie utdanning i psyko gruppeterapi 
med meditasjon og gjennomgår "Det glemte barnet del I - V", en 
gruppeterapiutdanning med aktive meditasjoner og delegrupper. Terapien er bygget 
opp av Institutt for Holistisk Medisin og Meditasjon, ved psykiater og spesialist 
i barnepsykiatri Jan Sunder Halvorsen, sterkt inspirert av OSHO aktive meditasjoner 
og ulike kroppslige pustemeditasjoner ved Yoti Marjala. 
Denne utdannelsen ble komplettert med kurs i Hata Yoga sommer og høst 2009 ved 
bl.a. en reise til Nepal og vakre Kathmandu.

I 2008 - 2010 har Nansy Marie utdannet seg til sjaman ved "Drømmeveverutdanning 
og ThetaHealing hos Rune Heivang i Magisk Medisin og Meditasjon, nå kalt 
Norsk institutt for Superbevissthet, med mesterkurs og Norgesturne i 40 dager 
våren 2010. 

Parallelt med siste års utdanninger har Nansy Marie ledet ungdomsgrupper for 
barneverntjenesten og jobbet i kommunal psykisk helse og familiens hus som 
tverrfaglig speialist, familieterapeut og behandler, samt drevet egen virksomhet 
som familieterapeut. Disse jobbene har Nansy Marie fortsatt.

Nansy Marie Eliassen vil, gjennom sin terapi ved Kjeruben terapi og 
familierådgivning, spille på hele sitt register, og vil i sin behandling kombinere 
alternativt til tradisjonell terapi.

Det er selvfølgelig også mulig å få tradisjonell terapi og veiledning alene.

Behandlererfaring i kommunal og fylkeskommunal spesialisthelsetjenesten og 
i egen praksis, ta kontakt for mer informasjon.

Vennlig hilsen

Nansy Marie Eliassen
Cand.mag.sosionom


Tilbake til hovedsiden..